Ugdymo organizavimas

2021–2022 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas

2021–2022 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų planai (toliau – ugdymo planai) reglamentuoja kauno r. domeikavos gimnazijos (toliau – gimnazija) pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo plano rengimą, ugdymo programų ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą. vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais, sudarytas 2021–2022 mokslo metų gimnazijos ugdymo planas. 

 

Atnaujinta: 2022-07-24
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.30 - 11.15
 • 4. 11.35 - 12.20
 • 5. 12.30 - 13.15
 • 6. 13.25 - 14.10
 • 7. 14.20 - 15.05
 • 8. 15.15 - 16.00
Olweus