Erasmus+ projektas ,,Inovatyvių technologijų taikymas ugdyme ir mokyklos lyderystėje" Nr. 2019-1-LT01-KA101-060414

Erasmus KA1 projektas „Inovatyvių technologijų taikymas ugdyme ir mokyklos lyderystėje“

Atsižvelgiant į gimnazijos bendruomenės poreikius, veiklos plano ir strateginio plano tikslus ir uždavinius, šiais mokslo metais buvo parengtas projektas „Inovatyvių technologijų taikymas ugdyme ir mokyklos lyderystėje", pateikta paraiška ir gautas finansavimas tarptautiniam ERASMUS+ projektui (16 490 eurų).

Projektu bus siekiama įgyvendinti šiuos strateginius pokyčius: skatinti tikslingą ir įvairiapusišką inovatyvių technologijų naudojimą ugdymo kokybei gerinti, motyvuojančiai pozityviai edukacinei aplinkai kurti, siekti kryptingo personalo kvalifikacijos kėlimo. Planuojama, kad projekte dalyvaus 7 žmonės: 2 administracijos atstovai, 2 mokytojai, dirbantys su vyresnio mokyklinio amžiaus mokiniais (7-12 klasės), 3 mokytojai, dirbantys su jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokiniais (1-6 klasės).

Projekto dalyviai vyks į kvalifikacijos tobulinimo kursus Ispanijoje, Maltoje bei Portugalijoje, kurių tema – inovatyvios technologijos, jų taikymas ugdyme, gilinsis kaip šios technologijos taikomos skirtingose srityse: administracija - vadybiniame darbe ir strateginiame planavime, pozityviai komunikacijai su mokyklos bendruomene, pedagogai – kuriant motyvuojančias pozityvias edukacines aplinkas skirtingo amžiaus mokiniams formalaus ir neformalaus ugdymo metu.

Projekto veiklų metu įgytas žinias ir patirtį pritaikys savo darbo sričiai, dėstomam dalykui, skirtingo amžiaus grupėms, perduos žinias savo kolegoms, taip užtikrindami projekto sklaidą ir poveikį visai mokyklai. Projekte numatytos veiklos turės įtakos visai organizacijai, nes įgytos žinios padės gerinti ugdymo kokybę.

Atnaujinta: 2023-12-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.30 – 11.15
 • 4. 11.35 – 12.20
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00