Erasmus+ projektas ,,Įtraukusis švietimas ugdymo(si) sėkmei" Nr. 2020-1-LT01-KA101-077674

Profesinis tobulėjimas Domeikavos gimnazijoje: Erasmus KA1 projektas ,,Įtraukusis švietimas ugdymo(si) sėkmei” (sutarties Nr. 2020-1-LT01-KA101-077674)

Domeikavos gimnazija – demokratiška, atvira kaitai ir nuolat besimokanti bendrojo ugdymo mokykla. Gimnazijos strategijoje 2020-2024 metams pagrindinį dėmesį skiriame ugdymo kokybei, pozityviam ir ugdančiam asmeninės pažangos vertinimui, socialinių emocinių kompetencijų ugdymui, įtraukios mokyklos koncepcijos įgyvendinimui, tolerantiškos, kiekvieno mokinio poreikius tenkinančios, atviros ir bendradarbiaujančios šiuolaikinės gimnazijos aplinkos kūrimui. Pedagogo kompetencijos - vienas iš esminių gerą mokinių savijautą mokykloje, mokymosi motyvaciją ir pasiekimus lemiančių veiksnių. Siekdami užtikrinti aukštą profesinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymą, 2020 m. teikėme paraišką ir dalyvavome Erasmus KA1 bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo mobilumo projektų konkurse. Džiaugiamės, kad antrus metus iš eilės sulaukėme teigiamo įvertinimo ir projekto dotacijos. Šio projekto mokymų turinys pasirinktas atsižvelgiant į valstybės ir gimnazijos strateginius ir veiklos prioritetus. Projekto veiklos apima kvalifikacijos tobulinimo kursus gimnazijos vadovams, mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams.

16 gimnazijos pedagoginių darbuotojų profesines kompetencijas stiprins šiaurės, vidurio ir pietų Europos šalyse, kuriose teoriškai ir praktiškai gilinsis į projekte iškeltų problemų sprendimams reikalingas temas. Susipažinę, kaip įtraukiojo ir socialinių emocinių kompetencijų ugdymo strategijos veikia švietimo procesus Suomijoje, Austrijoje, Italijoje ir Graikijoje, kursime ir puoselėsime gerosios mokyklos modelį savo institucijoje. Iš mokymosi veiklų parsivežtos žinios ir idėjos bus stimulas glaudesniam ir efektyvesniam  gimnazijos komandos bendradarbiavimui. 

Atnaujinta: 2023-06-05
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 10.30 – 11.15
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.30 – 11.15
 • 4. 11.35 – 12.20
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00