Laisvos darbo vietos

Skelbiame konkursą matematikos mokytojo/os pareigoms užimti.

 

Įstaigos pavadinimas – Kauno r. Domeikavos gimnazija.

Pareigybės pavadinimas – matematikos mokytoja/as.

Numatomas darbo krūvis: 20 kontaktinių valandų per savaitę (5-6 klasės, 1 etatas).

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,99–10,45.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota darbo sutartis.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą;
 • būti įgijęs pedagogo kvalifikaciją;
 • būti baigęs matematikos mokytojų rengimo, matematikos studijų programą;
 • atitikti reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“;
 • būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, gimnazijos nuostatus, gimnazijos darbo tvarkos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą.

Privalumas – pedagoginio  darbo patirtis.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. gyvenimo aprašymą;

5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jeigu yra atestuotas).

Pretendentas gali pateikti rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentų priėmimas:

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai adresu: Bažnyčios g. 3, Domeikava, Kauno rajonas  arba siunčia el. paštu adresu: info@domeikavosgimnazija.lt

Pretendentų dokumentai priimami darbo dienomis nuo 2022 m. liepos 18 d. iki 2022 m. rugpjūčio 26 d. 15.00 val. Telefonai pasiteirauti: (8 37) 47 72 62, 8 615 153 55.

Pretendentų atrankos būdas: žodžiu (pokalbis).

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, apie atrankos datą, vietą ir laiką bus informuoti asmeniškai ir pakviesti pokalbiui.

Atnaujinta: 2023-01-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.30 - 11.15
 • 4. 11.35 - 12.20
 • 5. 12.30 - 13.15
 • 6. 13.25 - 14.10
 • 7. 14.20 - 15.05
 • 8. 15.15 - 16.00
Olweus