Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi. 

Karjeros specialiste gimnazijoje dirba

Odeta Belazarė Karjeros specialistė

214 kabinetas 

Darbo laikas

Savaitės dienos Darbo laikas Pietūs
Pirmadienis 8.00  – 14.00 12.00 – 12.30
Antradienis 8.00  – 14.00 12.00 – 12.30
Trečiadienis 8.00  – 14.00 12.00 – 12.30
Ketvirtadienis 8.00  – 14.00 12.00 – 12.30
Penktadienis 8.00  – 14.00 12.00 – 12.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Siekiama, kad mokiniai: 

 • pažintų karjerai svarbias asmenybės charakterstikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
 • rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų galimybėmis mokytis visą gyvenimą;
 • remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
 • vadovaudamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslsu, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
 • mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų bei tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
 • būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo.

Naudingos nuorodos mokiniams

Karjeros planavimas

http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas

Mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema http://mukis.lt/lt/pradzia.html

Informacija apie studijas

https://www.aikos.smm.lt

https://lamabpo.lt

http://studijos.lt

https://www.kurstudijuoti.lt

http://www.smm.lt

Studijos užsienyje

https://kalba.lt

https://europa.eu/europass/lt/learn-europe

Gyvenimo aprašymo rengimas

http://www.europass.lt/cv

https://www.cv.lt

Stojamojo balo skaičiuoklė

https://studijos.tv3.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle

https://bakalauras.lamabpo.lt/balo-skaiciuokle

Savanorystės galimybės Lietuvoje ir užsienyje

http://www.patria.lt/lt/centrai/savanoriu-centras

http://www.zinauviska.lt/lt/savanoryste/kas-tai

http://www.savanoriaujam.lt

http://kulturossavanoriai.lt

Naudingos nuorodos mokytojams

Metodinė medžiaga Mokytojo knyga. Užduočių, klausimynų, bendravimo priemonė su mokiniais.

http://www.mukis.lt/lt/mokytojo_knyga.html

Metodinė medžiaga Mokinio knyga. Ugdymo karjerai skirtas pratybų sąsiuvinis, kuris gali būti pildomas siekiant išsiaiškinti savo polinkius, gebėjimus, asmenines savybes, profesijų pasaulio pažinimui. Nuorodoje galima rasti el. versiją. Galima naudoti ir atskiras užduotis.

http://www.mukis.lt/lt/mokinio-knyga.html

44 paruoštukai klasių valandėlėms ugdymo karjerai tematika

http://www.mukis.lt/lt/geroji_darbo_patirtis/ramunes-kliaugienes-medziaga.html

Knygos ugdymui karjerai

http://www.mukis.lt/lt/literaturos_sarasas.html
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.30 – 11.15
 • 4. 11.35 – 12.20
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00