Nuotolinis ugdymas

Nuotolinio mokymo(si) forma taikoma dirbant su 1-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokiniais karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu.

Nuotolinio mokymo(si) forma organizuojamas visų dalykų mokymas mišriuoju (sinchroniniu ir asinchroniniu) būdu.

Nuotolinis mokymas(is) organizuojamas pasitelkus gimnazijoje įdiegtas ir įvaldytas informacines technologijas:

 • pagrindinės gimnazijoje naudojamos virtualios mokymosi platformos yra Microsoft 365;
 • komunikacijai, informacijos pateikimui ir formaliam mokinių pažangos fiksavimui naudojamas elektroninis dienynas TAMO;
 • keitimosi failais priemonės mokinių darbams ir kūriniams kaupti, vertinti skirtas aplankas,  diskai: Microsoft Teams, One drive;
 • asinchroninei komunikacijai naudojama gimnazijos vardu registruota el. pašto sistema Microsoft Outlook ir elektroninis dienynas TAMO;
 • sinchroninei komunikacijai gimnazija naudoja Microsoft Teams video priemones ir skaitmeninį pokalbių kambarį.

Gimnazijoje naudojami mokymo(si) ištekliai: elektroniniai vadovėliai (Eduka, Egzaminatoriaus platformose), temai aktuali garso ir vaizdo medžiaga (Eduka, Youtube), mokytojų parengtos pateiktys, veiklos ir užduotys, internetiniai mokymosi ištekliai (pvz., simuliaciniai skaitmeniniai mokymosi resursai ir kt.), užduočių paketai (Eduka, Egzaminatorius), įsivertinimui ir atsiskaitymui naudojamos virtualios platformos (Microsoft Teams, Mentimeter, Edmodo, Classdojo ir kt.).

 

Atnaujinta: 2024-05-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.30 – 11.15
 • 4. 11.35 – 12.20
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00