Pagrindinis ugdymas

Pagrindinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.

Pagrindinį ugdymą sudaro šios sritys:

 • Dorinis ugdymas: etika/ tikyba.
 • Kalbinis ugdymas: lietuvių kalba ir literatūra; pirmoji užsienio kalba (anglų) ir antroji užsienio kalba (rusų, vokiečių). 
 • Meninis ugdymas: muzika, dailė, technologijos ir etninė kultūra (5-7 klasėse).
 • Gamtamokslinis ugdymas: Matematika, fizika. chemija, biologija.
 • Socialinis ugdymas: Istorija, geografija, pilietiškumo ugdymas, ekonomika, verslumas.
 • Fizinis ugdymas.
 • Informacinės technologijos (5-7 klasėse).

Projektinės veiklos  – gimnazija skatina pagrindinio ugdymo programos antrojoje dalyje besimokančius mokinius dalyvauti Erasmus+  „CiELO” projekto veikloje, ir įgyvendinant ESFA projektą  „Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui”, sudaro galimybes atlikti projektinį darbą pagal vieną iš 6 pasirinktų sričių, mokslo metų eigoje. 

Pagrindinio ugdymo programos pamokų pasiskirstymas 2023–2024 m. m.

 

Atnaujinta: 2024-05-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.30 – 11.15
 • 4. 11.35 – 12.20
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00