Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo paskirtis – sudaryti sąlygas vaikui įgyti dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Pradinį ugdymą sudaro šios sritys:

 • Dorinis ugdymas: etika/ tikyba.
 • Kalbinis ugdymas: lietuvių kalba (gimtoji); užsienio kalbos (anglų kalba). 
 • Matematinis ugdymas: matematika. 
 • Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas: pasaulio pažinimas. 
 • Meninis ugdymas: muzika, dailė, technologijos ir etnakultūrinis šokis.
 • Fizinis ugdymas.
Atnaujinta: 2023-06-05
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.30 – 11.15
 • 4. 11.35 – 12.20
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00