Erasmus+ projekto „Universalus dizainas sėkmingai asmenybės ūgčiai“ (Nr. 2022-I-LT01-KA122-SCH-000077238) mokymai Prancūzijoje, Chantilly mieste

Per praėjusį dešimtmetį naujos informacinių kompiuterinių technologijų (IKT) priemonės fundamentaliai pakeitė tai, kaip žmonės mokosi, bendrauja ir dirba. Šiandien IKT taikomos daugelyje veiklos sričių, tarp jų ir švietimo. Tačiau IKT vis dar yra nelengvas iššūkis ugdymo procesui. Naujos ugdymo galimybės skatina keisti mokymo ir ugdymo struktūrą, pamokos darbo organizavimą ir t. t. IKT keičia ir švietimo prigimtį – ugdymo formą ir būdus, mokinių ir mokytojų vaidmenis šiame procese. IKT bei besikeičiančios visuomenės poreikiai ir nuostatos lemia tradicinės švietimo sampratos, įprastų normų ir mokymo(-si) proceso dalyvių santykių kaitą bei kelia naujus reikalavimus visiems švietimo darbuotojams.

Kaip naudoti informacines kompiuterines technologijas įvairinant ugdymo procesą, spalio 30 – lapkričio 3 d. Kauno r. Domeikavos gimnazijos karjeros specialistė O. Belazarė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams L. Lysak ir mokytojos S. Grigelytė-Leonavičienė ir V. Presaitė mokėsi Chantilly, Prancūzijoje, pagal tarptautinio Erasmus+  projekto „Universalus dizainas sėkmingai asmenybės ūgčiai“ (Nr. 2022-I-LT01-KA122-SCH-000077238) numatytas veiklas. Tai 5 dienų trukmės kvalifikacijos tobulinimo kursai ,,ICT for Innovative Classroom Technologies“: inovatyvūs mokymo būdai mokytojams, mentoriams ir švietimo darbuotojams“, kuriuos parengė organizacija „L.E.A.R.N Institute “.

Svarstant informacinių technologijų poveikį asmenybės ugdymui, svarbu akcentuoti, kad technologijų nulemtam kompetencijų kompleksiškumui būtinas ne tik aukštesnis mąstymo lygis, bet ir gebėjimas dirbti technologijų kuriamoje kultūroje, todėl pirmoji mokymų diena prasidėjo abiejų šalių švietimo įstaigų prisistatymu ir mokymosi tikslų išsikėlimu. Pagrindinis mokymų tikslas buvo išsiaiškinti IKT priemonių aktualijas ir svarbą, įtraukiant jas į ugdymo procesą bei supažinti su skaitmeninio raštingumo lygiais, atitinkančius Europos Sąjungos standartus.

Dalis mokymo programos buvo orientuota į praktines veiklas. L.E.A.R.N institute praktiniai mokymai prasidėjo skaitmeninių įrankių pristatymu, analizavimu, kaip juos galima integruoti į ugdymo procesą, kodėl IKT reikėtų integruoti, bei kuo ši integracija yra  naudinga. Keletą įrankių išbandėme praktiškai: Mystery Skype - šis įrankis padeda mokytojams organizuoti virtualius pokalbius su kitomis mokyklomis ar klasėmis iš viso pasaulio. Tai gali būti naudinga tam, kad mokiniai gautų platesnį pasaulio suvokimą, įgytų kultūrinį supratimą ir praktikuotų užsienio kalbų gebėjimus. Classdojo – padeda mokytojams lengvai komunikuoti su tėvais ir mokiniais, teikiant jiems atsiliepimus apie elgesį ir pažangą pamokose (teikia grįžtamąjį ryšį). Tai padeda skatinti bendradarbiavimą, užtikrina atsakomybės jausmą ir pagerina mokymosi procesą. Classcraft - šis įrankis prideda žaidimo elementus į pamokas, paverčiant mokymąsi įdomesniu ir motyvuojančiu procesu (vyresniųjų klasių mokiniams tinkamas). Veyon - ugdymo įrankis, leidžia mokytojams valdyti mokymo aplinką, stebėti mokinių kompiuterius ir suteikti pagalbą per atstumą. Tai naudinga užtikrinant mokymo proceso kontrolę ir saugumą. Classroom screen - šis įrankis padeda mokytojams greitai pateikti svarbius informacinius, praktinius įrankius mokiniams, pavyzdžiui: laikrodį, laikmatį, triukšmo klasėje kontrolę, užduoties planavimo įrankius, grupių/klasės virtualų išmaišymą. Tai padeda organizuoti pamoką ir palaiko mokymo veiksmingumą. Learningapps.org - Ši svetainė teikia prieigą prie daugybės skaitmeninių mokymo programų ir priemonių, kurias mokytojai gali naudoti, kad praturtintų savo pamokas, kurdami skirtingų tipų užduotis. Visi šie įrankiai naudojami skatinant aktyvų mokymąsi, bendradarbiavimą, motyvaciją ir efektyvų mokymo procesą.

Su profesionaliais lektoriais aptarėme IKT naudojimo svarbą besimokančiųjų pažintinei, juslinei ir emocinei veiklai, taip pat kodėl mokyklos turi atsižvelgti į IKT integravimo į švietimo sistemą tendencijas. Būdas, kaip IKT panaudoti mokymo(-si) procese, yra nulemtas mokytojo žinių apie savo dalyką ir žinių apie IKT galimybes, todėl kaip mokytojai ir švietimo darbuotojai įgijome daug prasmingos informacijos ir įgūdžių kaip naudoti informacines kompiuterines technologijas, siekiant besimokantiesiems perteikti dalyko žinias, skatinant juos naudotis IKT įveikiant kilusius sunkumus ir atliekant užduotis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta: 2024-05-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.25 – 14.10
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.30 – 11.15
 • 4. 11.35 – 12.20
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00