Koučingas ir mentorystė vadovams ir mokytojams

Mentorystė yra neatsiejamas profesinio tobulėjimo ir įvairiapusiškos pagalbos mokiniui teikimo procesas. Atsižvelgdamas į nuolat kintančius poreikius, mentorius gali atlikti mokytojo, konsultanto, patarėjo ar pagalbininko vaidmenį, skatina, motyvuoja ar planuoja bendras veiklas su kolegomis bei ugdytiniais, vertina bei apibendrina pasiekimus, padeda spręsti problemas ir užtikrina mokinių mokymo(si) kokybę.  Koučingo metodai suteikia galimybę konsultuojamam asmeniui pačiam rasti atsakymus, įvertinti situaciją ir priimti sprendimus.

Kaip pasiekti optimalių rezultatų, derinant koučingą ir mentorystę, 2023 m. spalio 30 - lapkričio 3 d. Kauno r. Domeikavos gimnazijos direktorius D. Vibrantis, pavaduotojos ugdymui I. Morkūnienė ir A. Micpovilienė bei anglų kalbos mokytoja J. Prielgauskienė mokėsi Soverate, Italijoje, pagal tarptautinio Erasmus+  projekto „Universalus dizainas sėkmingai asmenybės ūgčiai“ (Nr. 2022-I-LT01-KA122-SCH-000077238) numatytas veiklas. Tai 5 dienų trukmės kvalifikacijos tobulinimo kursai „Koučingas ir mentorystė: inovatyvūs mokymo būdai mokytojams, mentoriams ir švietimo darbuotojams“, kuriuos parengė ilgametę patirtį turinti organizacija „JUMP Association International Teachers Training Academy”.

Šių mokymų metu, bendradarbiaudami su kitais kursų dalyviais - mokytojų komandomis iš Lietuvos ir Rumunijos - pagilinome koučingo ir mentorystės sampratą, praktinių užsiėmimų metu tobulinome klausymo ir klausinėjimo įgūdžius, plėtojome asmenines kompetencijas - komunikavimo, viešojo kalbėjimo, mokėjimo mokytis ir konsultavimo, aptarinėjome, kaip mentorystė gali  paskatinti mokinio motyvaciją. Didelė dalis mokymo programos buvo orientuota į praktines veiklas, vyko ne tik auditorijoje, bet ir netradicinėse erdvėse - Soverato gatvelėse, šalia jūros įsikūrusiame parke, aplinkiniuose kaimeliuose, menininkų dirbtuvėse, kur ne tik mokėmės, kaip valdyti pokyčius ar orientuotis sudėtingose situacijose, įgyjant kito asmens pasitikėjimą, bet ir susipažinome su Kalabrijos regiono švietimo sistemos ypatumais, istorija, kultūriniu paveldu.

Su profesionaliais lektoriais ir kitais kursų dalyviais aptardami mentorystės ir koučingo naudą, diskutuodami, kaip efektyviau pritaikyti įgytas žinias ugdymo procese, dalindamiesi gerąja patirtimi, tobulinome ir savo užsienio kalbos bei darbo tarptautinėje komandoje įgūdžius.  

Kvalifikacijos tobulinimo kursų dėka gimnazijoje bus plėtojamos darbo su skirtingų gebėjimų mokiniais kompetencijos, šiuolaikiškos pamokos vadyba praturtinta įtraukios ugdymosi kūrimo aplinkos strategijomis, o vadovams padės kurti pozityvų mikroklimatą, teikti ugdantį grįžtamąjį ryšį ir generuoti naujas vadybines idėjas.

 

Mokytoja J. Prielgauskienė

Atnaujinta: 2024-05-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.20 – 15.05
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.30 – 11.15
 • 4. 11.35 – 12.20
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00