Atestacinė komisija

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija yra nuolat veikianti institucija, vykdanti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestaciją. 

Atestacijos komisijos funkcijos:

 1. Teikia informaciją mokytojams apie atestacijos tvarką, mokytojų atestacijos programą, komisijos posėdžių datas bei atestacijos komisijos nutarimus;
 2. Kasmet rengia ir suderinusi su institucijos vadovu, mokyklos taryba, mokytojų taryba, darbuotojų atstovais teikia Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros švietimo, ir sporto skyriaus vedėjui tvirtinti trejų metų mokytojų atestacijos programą. Joje atestacijos laikotarpį nurodo pusmečiais;
 3. Tvirtina atestacijos komisijos posėdžių grafiką metams.
 4. Svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams ir gali priimti sprendimus: suteikti mokytojui pretenduojamą kvalifikacinę kategoriją; suteikti mokytojui žemesnę nei pretenduojama kvalifikacinė kategorija; nesuteikti mokytojui kvalifikacinės kategorijos; siūlyti mokytojui atestuotis aukštesnei kvalifikacine kategorijai; svarsto klausimus dėl mokytojo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei; gali atidėti (pratęsti) atestacijos (pagal mokytojų atestacinę programą) ar mokytojo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymo terminą, gavusi motyvuotą mokytojo prašymą (dėl ligos, stažuotės ar kitų objektyvių priežasčių). Mokytojo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymą komisija gali atidėti ne ilgiau kaip vieneriems metams; svarsto prašymus dėl praktinės veiklos vertinimo peržiūrėjimo (pagal Nuostatų 77 punktą).
 5. Vykdo kitas atestacijos komisijos darbo reglamente numatytas funkcijas.

Kauno r. Domeikavos gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos sudėtis

Nr. Vardas, pavardė Pareigos Pareigos taryboje
1. Dalius Vibrantis Kauno r. Domeikavos gimnazijos Pirmininkas
2. Kristina Damanskienė mokinių tėvų atstovė narys
3. Jolanta Masionienė pradinių klasių mokytoja metodininkė narys
4. Alina Mikulėnienė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė narys
5. Sondra Pakalnienė Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė narys
6. Lina Striškienė Lietuvos profesinės sąjungos ,,Sandrauga“ Kauno r. Domeikavos gimnazijos padalinio narė, pradinių klasių mokytoja metodininkė narys
7. Erika Žiūkienė Kauno r. Domeikavos gimnazijos matematikos vyresnioji mokytoja narys
Atnaujinta: 2024-05-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.30 – 11.15
 • 4. 11.35 – 12.20
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00