Mokinių taryba

Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių interesams. 

Mokinių tarybos funkcijos:

 1. Svarsto ir, suderinusi su gimnazijos vadovybe, tvirtina svarbiausių mokinių renginių planus.
 2. Koordinuoja ir organizuoja mokinių savivaldos veiklą, planuoja ir organizuoja mokinių nepamokinį užimtumą.
 3. Organizuoja mokinių socialinės rūpybos veiklą, inicijuoja akcijas, vykdo prevencines programas, rūpinasi tvarkos palaikymu gimnazijoje.
 4. Svarsto mokinių teisių gimnazijoje klausimus.
 5. Priima sprendimus dėl neeilinio susirinkimo, teikia jo darbotvarkę.

Mokinių tarybos pirmininko pareigos:

 1. Mokinių tarybos pirmininkas atstovauja mokiniams, gina jų interesus ir bendradarbiauja su gimnazijos administracija, Mokytojų taryba, Gimnazijos taryba.
 2. Vadovauja Mokinių tarybai.
 3. Sušaukia visuotinius mokinių susirinkimus.
 4. Apibendrina mokinių pageidavimus ir teikia siūlymus rengiant ugdymo ir veiklos planus, vykdo mokinių apklausą, nuomonės tyrimą.
 5. Įgyvendina rinkiminės kampanijos planus.

Mokinių tarybos pirmininko teisės:

 1. Mokinių tarybos pirmininkas turi teisę susipažinti su gimnazijos veiklos planavimo dokumentais, teikti siūlymus.
 2. Klausytojo teisėmis gali dalyvauti Mokytojų tarybos, Gimnazijos tarybos ir direkciniuose pasitarimuose, kai svarstomos mokinių problemos.
 3. Mokinių tarybos pirmininkas turi teisę pateikti direktoriui, Mokytojų tarybai, Gimnazijos tarybai savo ir mokinių iškeltus pasiūlymus.

Mokinių tarybos narių sąrašas 2021–2022 m. m.:

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Klasė

Pareigos

 1.  

Matas Melkūnas

IIb gimnazijos klasė

Mokinių tarybos pirmininkas

 1.  

Kamilė Vasilenkaitė

IIa gimnazijos klasė

narė

 1.  

Austėja Veiverytė

8b

narė

 1.  

Miglė Svirskytė

8b

narė

 1.  

Mantas Nikolaitis

Ib gimnazijos

narys

 1.  

Rokas Zubrus

Ib gimnazijos

narys

 1.  

Gabija Vasiliauskaitė

Ib gimnazijos

narė

 1.  

Gustas Trapeckas

Ib gimnazijos

narys

 1.  

Edvinas Nomeika

Ib gimnazijos

narys

 1.  

Ąžuolas Vaškevičius

IIb gimnazijos

narys

 1.  

Benas Kuizinas

Ib gimnazijos

narys

 1.  

Agnė Juzėnaitė

IIa gimnazijos

narė

 1.  

Gintarė Puidokaitė

IIIb gimnazijos

narė

 1.  

Rugilė Kriaučiūnaitė

IIIb gimnazijos

narė

 1.  

Urtė Jankauskaitė

IIIb gimnazijos

narė

 1.  

Gustas Madzajus

IIIb gimnazijos

narys

 1.  

Augustė Trečiokaitė

IVb gimnazijos

narė

 

Atnaujinta: 2024-05-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 09.25 – 10.10
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.30 – 11.15
 • 4. 11.35 – 12.20
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00