Ugdymas

Ugdymo organizavimas

2023–2024 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas

2023–2024 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų planai (toliau – ugdymo planai) reglamentuoja kauno r. domeikavos gimnazijos (toliau – gimnazija) pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo plano rengimą, ugdymo programų ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą. vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais, sudarytas 2023–2024 mokslo metų gimnazijos ugdymo planas.