Tėvų klubas

Tėvų klubas yra Kauno r. Domeikavos gimnazijos savivaldos institucija, kurios tikslas – užtikrinti galimybę tėvams tiesiogiai dalyvauti gimnazijos veikloje.

Tėvų klubo funkcijos:

 1. Skatina tėvus (globėjus, rūpintojus) įsitraukti į aktyvų dalyvavimą Gimnazijos veikloje.
 2. Teikia siūlymus dėl veiklos planavimo ir įgyvendinimo.
 3. Inicijuoja šeimos ir gimnazijos bendradarbiavimą.
 4. Planuoja gimnazijos tėvų susirinkimus, jų temas.
 5. Padeda organizuoti gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti programas.
 6. Padeda spręsti iškilusius mokinių sveikatingumo, maitinimo, pamokų lankymo, darbo saugos ir higienos bei drausmės pažeidimo klausimus, teikia pasiūlymus dėl pažeidimų prevencijos.
 7. Deleguoja Gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovus į Gimnazijos tarybą.
 8. Koordinuoja ir skatina klasių tėvų bendruomenių veiklą.
 9. Talkina Gimnazijai ieškant mokyklos rėmėjų.

Tėvų klubo narių sąrašas 2021 m.m. - 2022 m.m.:

Nr. Vardas, pavardė Klasė Pareigos taryboje
1. Ramunė Jurevičienė   pirmininkė
2. Odeta Savickienė, Ingrida Jankauskienė  2c narės
3. Kastytis Nenėnas 2d narys
4. Živilė Andreikėnienė, Anastija Kanapinskienė 3a narės
5. Lina Sinkevičienė 3b narė
6. Jolita Jankauskienė, Indrė Mikelaitienė 3c narės
7. Lina Mikalauskienė, Asta Gončarikaitė, Irena Karavaičikė 3d narės
8. Laura Aleksienė, Kristina Damanskienė 3e narės
9. Jūratė Aleksėjūnienė, Vida Žvinienė 4b narės
10. Ramunė Jurevičienė, Rita Sadovskė 4c narės
11. Ernesta Dovidaitienė, Virginija Kavaliauskienė, Lina Mikalauskienė 5a narės
12. Aldona Trečiokienė 5b narė
13. Birutė Kontautienė 5c narė
14. Zita Zubrickienė, Eglė Gaulė 6a narės
15. Remigijus Meškauskas 6b narys
16. Alina Latvėnienė, Gintarė Litvinskienė 6c narės
17. Birutė Kontautienė, Giedrius Dautaras, Asta Brazaitienė 7a nariai
18. Sonata Kuzminienė 7b narė
19. Ramunė Jurevičienė, Rita Sadovskė 7c narės
20. Asta Babraitienė, Rasa Gudomskienė, Alina Latvėnienė 8a narės
21. Aistė Puodžiūnienė, Margarita Simukaitienė 8b narės
22. Virginija Vasiliauskienė, Odeta Savickienė, Daiva Dzemidavičienė Iag narės
23. Aurelija Nikolaitienė, Rasa Kuizinienė Ibg narės
24. Rykantė Šimkūnaitė IIag narė
25. Rimvydas Melkūnas IIbg narys
26. Virginija Vasiliauskienė IIIag narė
27. Asta Babraitienė, Ingrida Jankauskienė IIIbg narės
28. Eglė Vaškevičienė IVag narė
29. Giedrė Dzimidavičienė, Aldona Trečiokienė IVbg narės
Atnaujinta: 2024-05-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.30 – 11.15
 • 4. 11.35 – 12.20
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00