Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Kauno rajono Domeikavos gimnazijos nuostatai. 2023-03-07 11:31:11 1.49 MB
Tėvų klubo nuostatai 2023-11-28 10:58:18 128.52 KB
Kauno r. Domeikavos gimnazijos Mokinių tarybos nuostatai 2023-11-28 14:46:43 197.85 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Domeikavos gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2024-02-07 10:02:22 303.06 KB
Trumpalaikės turto nuomos tvarkos aprašas 2023-11-28 12:31:33 481.76 KB
Mokyklinio autobuso naudojimo tvarka 2023-11-28 12:31:33 221.24 KB
Savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 2023-11-28 12:31:33 660.62 KB
Pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2023-11-28 12:31:33 158.99 KB
Domeikavos gimnazijos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2023-11-28 12:31:33 142.42 KB
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas 2023-11-28 14:54:32 276.9 KB
Apgaules ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2023-11-28 14:54:51 243.82 KB
Darbo apmokėjimo sistema 2024 m. 2024-04-26 15:05:15 940.8 KB
Darbuotoju-psichologinio-saugumo-uztikrinimo-tvarkos-aprasas 2023-11-28 14:55:44 584.69 KB
Drausminimo ir skatinimo tvarka 2023-11-28 14:55:56 399.13 KB
Taisyklės Atnaujinta Dydis
Socialinio ir emocinio ugdymo programa LIONS QUEST Lietuva 2023-03-14 12:10:37 105.36 KB
Didelės rizikos sąlytį turėjusių asmenų izoliavimas (1) 2023-03-14 12:10:37 422.14 KB
Priėmimas į gimnaziją Atnaujinta Dydis
Klasės auklėtojų sąrašas 2023-2024 m. 90.85 KB
Priėmimo į gimnaziją prašymų formos
Prašymo forma "Dėl priėmimo į pirmą klasę" 2021-06-01 20:47:36 31.5 KB
Prašymo forma "Dėl priėmimo į mokyklą" 2021-06-01 20:48:26 32 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarkos
Mokinių priėmimo tvarka 2023-11-28 15:33:48 456.42 KB
Kauno R. Domeikavos gimnazijos mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas 2022-05-20 11:26:17 243.1 KB
Grįžtančių iš užsienio mokinių priėmimo į gimnaziją tvarka 2022-05-20 11:26:17 193.83 KB
Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymo forma eksternams 2023-2024 m.m. 197.4 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Kauno r. Domeikavos gimnazijos metinės veiklos planas 2024 metams 2024-03-04 14:34:55 388.49 KB
Kauno r. Domeikavos gimnazijos ugdymo(si) planas 2023-2024 m. m. 2023-11-28 12:16:43 927.14 KB
Dėl pritarimo Kauno r. Domeikavos gimnazijos 2020–2024 m. strateginiam planui 2023-11-28 12:16:43 72.23 KB
Domeikavos gimnazijos strateginis planas 2023-11-28 15:37:19 203.63 KB
Kauno rajono Domeikavos gimnazijos individualaus ugdymo (si) planas 2023-11-28 15:36:59 408.08 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2024-03-31 duomenis 2024-04-26 15:28:36 629.57 KB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2024-03-31 duomenis 2024-04-26 15:28:36 490.58 KB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis 2024-04-26 15:28:36 415.39 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis (tęsinys) 2024-04-26 15:28:36 732.46 KB
Pinigų srautų ataskaita pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis (tęsinys) 2024-04-26 15:28:36 764.96 KB
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2023. gruodžio 31 d. duomenis 2024-04-26 15:28:36 313.12 KB
2023 m. gruodžio 31 d. duomenimis biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita(1) 2024-04-26 15:28:36 4.19 MB
Finansinės būklės ataskaita 2023. birželio 30 d. duomenimis 2024-04-26 15:28:36 628.19 KB
2023 m. gruodžio 31 d. duomenimis biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2) 2024-04-26 15:28:36 4.21 MB
2023 m. gruodžio 31 d. duomenimis finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (1) 2024-04-26 15:28:36 3.42 MB
2023 m. gruodžio 31 d. duomenimis finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (2) 2024-04-26 15:28:36 3.42 MB
Finansinės būklės ataskaita 2023. rugsėjo 30 d. duomenimis 2024-04-26 15:28:36 1.23 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2023. birželio 30 d. duomenimis 2024-04-26 15:28:36 496.9 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2023 kovo 31 d. duomenimis 2024-04-26 15:28:36 505.88 KB
Finansinės būklės ataskaita 2023 kovo 31 d. duomenimis 2024-04-26 15:28:36 914.37 KB
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas. 2022 gruodžio 31 d. 2024-04-26 15:28:36 3.44 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2022 m. spalio 17 d. duomenimis 2024-04-26 15:28:36 764.39 KB
Finansinės būklės ataskaita 2022.10.17 2024-04-26 15:28:36 1.06 MB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenimis 2024-04-26 15:28:36 758.85 KB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 kovo 31 d. duomenis 2024-04-26 15:28:36 1.77 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022 m. sausio 18 d. 2024-04-26 15:28:36 2.47 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2021 m.

Veiklos rezultatų ataskaita 2021 m.

2024-04-26 15:28:36 124.87 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2021-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2021-03-31

2024-04-26 15:28:36 120.88 KB
Finansinės būklės ataskaita 2022 m. birželio 30d. duomenimis 2024-04-26 15:28:36 1.03 MB
Finansinės būklės ataskaita 2021 m.

Finansinės būklės ataskaita 2021 m. (turtas)

2024-04-26 15:28:36 184.61 KB
2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-26 15:28:36 14.23 MB
2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-26 15:28:36 8.55 MB
Finansinės būklės ataskaita 2021 m.

Finansinės būklės ataskaita 2021 m. 

2024-04-26 15:28:36 176.31 KB
Finansinės veiklos rezultatų ataskaita 2021.09.30 2024-04-26 15:28:36 1.88 MB
Finansinės būklės ataskaita 2019-12-31 2024-04-26 15:28:36 602.59 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2020-03-31 2024-04-26 15:28:36 273.05 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2020-06-30 2024-04-26 15:28:36 200.05 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2019-09-30 2024-04-26 15:28:36 4.08 MB
Finansinės būklės ataskaita 2019-09-30 2024-04-26 15:28:36 4.23 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2019-06-30 2024-04-26 15:28:36 229.57 KB
Finansinės būklės ataskaita 2019-06-30 2024-04-26 15:28:36 341.71 KB
Finansinės būklės ataskaita 2018-09-30 2024-04-26 15:28:36 329.36 KB
Finansinės būklės ataskaita 2019-03-31 2024-04-26 15:28:36 331.36 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2019-03-31 2024-04-26 15:28:36 224.27 KB
2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-26 15:28:36 2.5 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2018-09-30 2024-04-26 15:28:36 226.3 KB
Finansinės būklės ataskaita 2018-06-30 2024-04-26 15:28:36 208.01 KB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 liepos 17 d. duomenis 2024-04-26 15:28:36 208.01 KB
Finansinės būklės ataskaita 2018-03-31 2024-04-26 15:28:36 200.15 KB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 birželio 30 d. duomenis 2024-04-26 15:28:36 219.9 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2024-04-26 15:28:36 204.47 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 kovo 29d. 2024-04-26 15:28:36 265.17 KB
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas. 2017 gruodžio 31 d. 2024-04-26 15:28:36 859.35 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis 2024-04-26 15:28:36 337.76 KB
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis 2024-04-26 15:28:36 138.09 KB
Pinigų srautų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis 2024-04-26 15:28:36 348.91 KB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis 2024-04-26 15:28:36 184.8 KB
Veiklos rezultatų ataskaita. Pagal 2017 rugsėjo 30 d. duomenis. 2024-04-26 15:28:36 225.97 KB
Finansinės būklės ataskaita. 2017 rugsėjo 30 d. 2024-04-26 15:28:36 326.71 KB
Veiklos rezultatų ataskaita. Pagal 2017 birželio 30 d. duomenis. 2024-04-26 15:28:36 232.95 KB
Finansinės būklės ataskaita. 2017 birželio 30 d. 2024-04-26 15:28:36 331.23 KB
Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma, veiklos rezultatų ataskaita 2024-04-26 15:28:36 225.97 KB
Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma,finansinės būklės ataskaita 2024-04-26 15:28:36 326.71 KB
Finansinės būklės ataskaita 2017 m. 2024-04-26 15:28:36 208.82 KB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. 2024-04-26 15:28:37 221.28 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis 2024-04-26 15:28:37 1.7 MB
Finansinės būklės ataskaita 2022.12.31 duomenimis 2024-04-26 15:28:37 841.88 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Direktoriaus 2023 m. veiklos rezultatų ataskaita 2024-03-01 14:27:39 2.65 MB
Direktoriaus 2022 m. veiklos rezultatų ataskaita 2024-01-22 22:09:10 3.31 MB
Direktoriaus 2021 m. veiklos rezultatų ataskaita 2024-01-22 22:09:10 3.56 MB
Direktoriaus 2020 m. veiklos rezultatų ataskaita 2024-01-22 22:09:10 16.25 MB
Direktoriaus 2019 m. veiklos rezultatų ataskaita 2024-01-22 22:09:10 735.4 KB
Direktoriaus 2018 m. veiklos rezultatų ataskaita 2024-01-22 22:09:10 660.3 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis 2022-11-07 14:40:53 16.87 KB
Kauno r. Domeikavos gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2022-11-07 14:40:53 20.39 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų plano pakeitimas 2023-09 2023-11-28 11:54:29 189.88 KB
Viešųjų pirkimų planas 2023-2024 m.m. 2023-11-28 11:54:29 2.01 MB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 10.22 MB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Kauno r. Domeikavos gimnazijos vaiko gerovės komisijos nuostatai 2021-01-09 13:46:00 69.45 KB
Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2023-2024 m.m. 108.1 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo Kauno r. Domeikavos gimnazijoje taisyklės 2021-01-26 19:25:55 123.5 KB
Kauno r. Domeikavos gimnazijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 99 KB
Kauno r. Domeikavos gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 104 KB
Projekto "Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui" medžiaga Atnaujinta Dydis
Matematinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimų ugdymąsi skatinančių užduočių rinkinys su sprendimais ir vertinimo instrukcijomis 2022-05-03 16:37:53 2.09 MB
Matematinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimų ugdymąsi skatinančių užduočių rinkinys 2022-05-03 16:37:53 1.61 MB
Mokinių pažangos stebėsenos įrankio sukūrimas bei jo taikymas (I-as įrankis) 2022-05-03 16:37:53 1.45 MB
Projekto pažangos stebėsenos įrankio sukūrimas ir jo taikymas (II-as įrankis) 2022-05-03 16:37:53 0.98 MB
Projekto "Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui" pristatymas 2022-05-03 16:37:53 276.11 KB
Ugdymo karjerai metodika "Praktikumai mokiniams" 2022-05-03 16:37:53 553.45 KB
Ugdymo karjerai metodika "Praktikumai tėvams" 2022-05-03 16:37:53 919.22 KB
Projekto pažangos stebėsenos įrankio sukūrimas ir taikymas 2022-05-03 16:37:53 0.99 MB
Pareigybių sąrašas dėl kurių teikiamas prašymas STT Atnaujinta Dydis
Pareigybių sąrašas dėl kurių teikiamas prašymas STT 2022-06-09 11:10:17 79.63 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Civilinės saugos stalo pratybų organizaciniai nurodymai 2023-03-09 10:41:13 923 KB
Darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2023-03-09 10:41:13 1.25 MB
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2023-03-09 10:41:13 9.87 MB
Ekstremaliųjų situacijų valdymo prevencijos priemonių planas (1) 2023-03-09 10:41:13 1.25 MB
Pasiekimai Atnaujinta Dydis
2022– 2023 m. m. pasiekimai 2023-12-12 15:47:14 158.19 KB
2021-2022 m. m. pasiekimai 2023-10-10 15:39:53 140.51 KB
2020–2021 m. m. pasiekimai 2023-10-10 15:39:53 110.34 KB
2019– 2020 m. m. pasiekimai 2023-10-10 15:39:53 99.62 KB
2017– 2018 m. m. pasiekimai 2023-10-10 15:39:53 126.78 KB
Piramidė–horizontalusis saulės laikrodis Atnaujinta Dydis
Sundial Atlas Lithuania_2023 1.41 MB
Pasidalintoji lyderystė ugdymui(si) ir švietimui (PLUS) Atnaujinta Dydis
2023-06-29 29 m TS-282 (1) 96.83 KB
darbo grupė Erasmus+Nr. 2023-1-LT01-KA122-SCH-000126044 2024-01-01 17:06:02 96.58 KB
Sprend. proj. dėl Domeikavos gimnazijos dalyvavimo projekte 2023-06[5952] 144.46 KB