Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Kauno rajono Domeikavos gimnazijos nuostatai. 2023-03-07 11:31:11 1.49 MB
Tėvų klubo nuostatai 111.1 KB
Kauno r. Domeikavos gimnazijos Mokinių tarybos nuostatai 2023 m.m. 2023-03-07 11:30:01 142.43 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas 2021 m.m. 2022-10-11 11:09:39 276.9 KB
Savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 2022-10-11 11:09:39 660.62 KB
Pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2022-10-11 11:09:39 158.99 KB
Domeikavos gimnazijos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2022-10-11 11:09:39 142.42 KB
Taisyklės Atnaujinta Dydis
Socialinio ir emocinio ugdymo programa LIONS QUEST Lietuva 2023-03-14 12:10:37 105.36 KB
Didelės rizikos sąlytį turėjusių asmenų izoliavimas (1) 2023-03-14 12:10:37 422.14 KB
Priėmimas į gimnaziją Atnaujinta Dydis
Priėmimo į gimnaziją prašymų formos
Prašymo forma "Dėl priėmimo į pirmą klasę" 2021-06-01 20:47:36 31.5 KB
Prašymo forma "Dėl priėmimo į mokyklą" 2021-06-01 20:48:26 32 KB
Priėmimo į gimnaziją tvarkos
Mokinių priėmimo tvarka 2021 (1) 2022-05-20 11:26:17 456.42 KB
Kauno R. Domeikavos gimnazijos mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas 2022-05-20 11:26:17 243.1 KB
Grįžtančių iš užsienio mokinių priėmimo į gimnaziją tvarka 2022-05-20 11:26:17 193.83 KB
Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymo forma eksternams 2023-2024 m.m.

Prašymo forma eksternams 2023-2024 m.m.

2023-09-20 08:54:37 124.24 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Domeikavos gimnazijos strateginis planas 2020–2024 metams 2023-03-09 13:20:29 203.63 KB
Dėl pritarimo Kauno r. Domeikavos gimnazijos 2020–2024 m. strateginiam planui 2023-03-09 13:20:29 72.23 KB
Domeikavos gimnazijos metinės veiklos planas 2023-03-09 13:20:29 230.33 KB
Kauno rajono Domeikavos gimnazijos individualaus ugdymo (si) planas 2022-2023 m. m. 2023-03-09 13:20:29 408.08 KB
Kauno r. Domeikavos gimnazijos ugdymo(si) planas 2023-2024 m. m. 2023-09-06 11:19:34 927.14 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Veiklos rezultatų ataskaita 2023. birželio 30 d. duomenimis 2023-09-18 16:05:21 496.9 KB
Finansinės būklės ataskaita 2023. birželio 30 d. duomenimis 2023-09-18 16:05:21 628.19 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2023 kovo 31 d. duomenimis 2023-09-18 16:05:21 505.88 KB
Finansinės būklės ataskaita 2023 kovo 31 d. duomenimis 2023-09-18 16:05:21 914.37 KB
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas. 2022 gruodžio 31 d. 2023-09-18 16:05:21 3.44 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2022 m. spalio 17 d. duomenimis 2023-09-18 16:05:21 764.39 KB
Finansinės būklės ataskaita 2022.10.17 2023-09-18 16:05:21 1.06 MB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenimis 2023-09-18 16:05:21 758.85 KB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 kovo 31 d. duomenis 2023-09-18 16:05:21 1.77 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022 m. sausio 18 d. 2023-09-18 16:05:21 2.47 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2021 m.

Veiklos rezultatų ataskaita 2021 m.

2023-09-18 16:05:21 124.87 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2021-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2021-03-31

2023-09-18 16:05:21 120.88 KB
Finansinės būklės ataskaita 2022 m. birželio 30d. duomenimis 2023-09-18 16:05:21 1.03 MB
Finansinės būklės ataskaita 2021 m.

Finansinės būklės ataskaita 2021 m. (turtas)

2023-09-18 16:05:21 184.61 KB
2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-18 16:05:21 14.23 MB
2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-18 16:05:21 8.55 MB
Finansinės būklės ataskaita 2021 m.

Finansinės būklės ataskaita 2021 m. 

2023-09-18 16:05:21 176.31 KB
Finansinės veiklos rezultatų ataskaita 2021.09.30 2023-09-18 16:05:21 1.88 MB
Finansinės būklės ataskaita 2019-12-31 2023-09-18 16:05:21 602.59 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2020-03-31 2023-09-18 16:05:21 273.05 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2020-06-30 2023-09-18 16:05:21 200.05 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2019-09-30 2023-09-18 16:05:21 4.08 MB
Finansinės būklės ataskaita 2019-09-30 2023-09-18 16:05:21 4.23 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2019-06-30 2023-09-18 16:05:21 229.57 KB
Finansinės būklės ataskaita 2019-06-30 2023-09-18 16:05:21 341.71 KB
Finansinės būklės ataskaita 2018-09-30 2023-09-18 16:05:21 329.36 KB
Finansinės būklės ataskaita 2019-03-31 2023-09-18 16:05:21 331.36 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2019-03-31 2023-09-18 16:05:21 224.27 KB
2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-18 16:05:21 2.5 MB
Veiklos rezultatų ataskaita 2018-09-30 2023-09-18 16:05:21 226.3 KB
Finansinės būklės ataskaita 2018-06-30 2023-09-18 16:05:21 208.01 KB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 liepos 17 d. duomenis 2023-09-18 16:05:21 208.01 KB
Finansinės būklės ataskaita 2018-03-31 2023-09-18 16:05:21 200.15 KB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 birželio 30 d. duomenis 2023-09-18 16:05:21 219.9 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-09-18 16:05:21 204.47 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 kovo 29d. 2023-09-18 16:05:21 265.17 KB
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas. 2017 gruodžio 31 d. 2023-09-18 16:05:21 859.35 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis 2023-09-18 16:05:21 337.76 KB
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis 2023-09-18 16:05:21 138.09 KB
Pinigų srautų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis 2023-09-18 16:05:21 348.91 KB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis 2023-09-18 16:05:21 184.8 KB
Veiklos rezultatų ataskaita. Pagal 2017 rugsėjo 30 d. duomenis. 2023-09-18 16:05:21 225.97 KB
Finansinės būklės ataskaita. 2017 rugsėjo 30 d. 2023-09-18 16:05:21 326.71 KB
Veiklos rezultatų ataskaita. Pagal 2017 birželio 30 d. duomenis. 2023-09-18 16:05:21 232.95 KB
Finansinės būklės ataskaita. 2017 birželio 30 d. 2023-09-18 16:05:21 331.23 KB
Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma, veiklos rezultatų ataskaita 2023-09-18 16:05:21 225.97 KB
Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma,finansinės būklės ataskaita 2023-09-18 16:05:21 326.71 KB
Finansinės būklės ataskaita 2017 m. 2023-09-18 16:05:21 208.82 KB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. 2023-09-18 16:05:21 221.28 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis 2023-09-18 16:05:21 1.7 MB
Finansinės būklės ataskaita 2022.12.31 duomenimis 2023-09-18 16:05:21 841.88 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Direktoriaus 2022 m. veiklos rezultatų ataskaita 2023-02-15 12:50:19 3.31 MB
Direktoriaus 2021 m. veiklos rezultatų ataskaita 2023-02-15 12:50:19 3.56 MB
Direktoriaus 2020 m. veiklos rezultatų ataskaita 2023-02-15 12:50:19 16.25 MB
Direktoriaus 2019 m. veiklos rezultatų ataskaita 2023-02-15 12:50:19 735.4 KB
Direktoriaus 2018 m. veiklos rezultatų ataskaita 2023-02-15 12:50:19 660.3 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis 2022-11-07 14:40:53 16.87 KB
Kauno r. Domeikavos gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2022-11-07 14:40:53 20.39 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
2022 m. numatomų pirkti Domeikavos gimnazijos reikmėms prekių ir paslaugų planas. 2022-01-28 12:05:14 140.27 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo taisyklės 265.06 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2022-2023 m.m.

Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2022-2023 m.m.

2022-09-24 00:21:58 175.29 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Kauno r. Domeikavos gimnazijos vaiko gerovės komisijos nuostatai 2021-01-09 13:46:00 69.45 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo Kauno r. Domeikavos gimnazijoje taisyklės 2021-01-26 19:25:55 123.5 KB
Kauno r. Domeikavos gimnazijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 99 KB
Kauno r. Domeikavos gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 104 KB
Projekto "Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui" medžiaga Atnaujinta Dydis
Matematinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimų ugdymąsi skatinančių užduočių rinkinys su sprendimais ir vertinimo instrukcijomis 2022-05-03 16:37:53 2.09 MB
Matematinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimų ugdymąsi skatinančių užduočių rinkinys 2022-05-03 16:37:53 1.61 MB
Mokinių pažangos stebėsenos įrankio sukūrimas bei jo taikymas (I-as įrankis) 2022-05-03 16:37:53 1.45 MB
Projekto pažangos stebėsenos įrankio sukūrimas ir jo taikymas (II-as įrankis) 2022-05-03 16:37:53 0.98 MB
Projekto "Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui" pristatymas 2022-05-03 16:37:53 276.11 KB
Ugdymo karjerai metodika "Praktikumai mokiniams" 2022-05-03 16:37:53 553.45 KB
Ugdymo karjerai metodika "Praktikumai tėvams" 2022-05-03 16:37:53 919.22 KB
Projekto pažangos stebėsenos įrankio sukūrimas ir taikymas 2022-05-03 16:37:53 0.99 MB
Pareigybių sąrašas dėl kurių teikiamas prašymas STT Atnaujinta Dydis
Pareigybių sąrašas dėl kurių teikiamas prašymas STT 2022-06-09 11:10:17 79.63 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Civilinės saugos stalo pratybų organizaciniai nurodymai 2023-03-09 10:41:13 923 KB
Darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2023-03-09 10:41:13 1.25 MB
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2023-03-09 10:41:13 9.87 MB
Ekstremaliųjų situacijų valdymo prevencijos priemonių planas (1) 2023-03-09 10:41:13 1.25 MB
Pasiekimai Atnaujinta Dydis
2021-2022 m. m. pasiekimai 2023-03-15 12:24:28 140.51 KB
2020–2021 m. m. pasiekimai 2023-03-15 12:24:28 110.34 KB
2019– 2020 m. m. pasiekimai 2023-03-15 12:24:28 99.62 KB
2017– 2018 m. m. pasiekimai 2023-03-15 12:24:28 126.78 KB