Projekto "Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui" medžiaga
Projekto "Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui" medžiaga Atnaujinta Dydis
Matematinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimų ugdymąsi skatinančių užduočių rinkinys su sprendimais ir vertinimo instrukcijomis 2022-05-03 16:37:53 2.09 MB
Matematinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimų ugdymąsi skatinančių užduočių rinkinys 2022-05-03 16:37:53 1.61 MB
Mokinių pažangos stebėsenos įrankio sukūrimas bei jo taikymas (I-as įrankis) 2022-05-03 16:37:53 1.45 MB
Projekto pažangos stebėsenos įrankio sukūrimas ir jo taikymas (II-as įrankis) 2022-05-03 16:37:53 0.98 MB
Projekto "Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui" pristatymas 2022-05-03 16:37:53 276.11 KB
Ugdymo karjerai metodika "Praktikumai mokiniams" 2022-05-03 16:37:53 553.45 KB
Ugdymo karjerai metodika "Praktikumai tėvams" 2022-05-03 16:37:53 919.22 KB
Projekto pažangos stebėsenos įrankio sukūrimas ir taikymas 2022-05-03 16:37:53 0.99 MB