ESFA projektas ,,Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui" Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0060

Projektas „Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui“ Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0060

2020 m. rugsėjo 18 d. pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto ,,Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui“ įgyvendinimo. Tai ilgalaikis projektas, truksiantis 2 metus. Finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų.

Projekte dalyvauja Utenos Dauniškio, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno, Kaišiadorių rajono Kruonio, Kauno rajono Domeikavos, Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos ir Utenos švietimo centras.

Projekto tikslas – pagerinti dešimtos klasės mokinių matematikos pasiekimus, diegiant inovatyvų paramos mokiniui modelį, orientuotą į matematiniu mąstymu grįstą gyvenimo kokybės projektavimą.

Projekto pagrindinės veiklos: bendruomenės kompetencijų plėtojimas, siekiant matematiniu mąstymu grįsto gyvenimo kokybės projektavimo; matematinį mąstymą skatinančių priemonių sukūrimas ir jų praktinis taikymas.

Siekiami projekto veiklų fiziniai rodikliai: pedagogai pakėlę kvalifikaciją pagal bendrųjų įgūdžių mokymų programą ,,Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui"; Ugdymo karjerai praktikumų sukūrimas ir jų taikymas; metodikų sukūrimas; metodiniai susitikimai; matematinį mąstymą skatinančių priemonių įgyvendinimas; stebėsenos įrankių taikymas.

Projektas prisidės prie partnerių strateginių tikslų įgyvendinimo, kuriant Gerą mokyklą; Utenos r. savivaldybės strateginio plėtros plano 2018–2024 metai švietimo keliamo tikslo – besimokančios bendruomenės kūrimą diegiant inovacijas, tobulinant ugdymo procesą, plėtojant žmogiškųjų išteklių kompetencijas; Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos antro tikslo - skatinti asmenis ir ugdymo įstaigas orientuotis į aukščiausius rezultatus; švietimo turinio įvairovę, atveriant daugiau erdvės mokinių, tėvų ir socialinių partnerių iniciatyvoms bei trečio tikslo įgyvendinimo – sudaryti galimybes vaikų individualių asmenybės gebėjimų plėtojimui skleistis; LR vyriausybės programos tikslo - darnaus švietimo kūrimo; Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ siekio tapti sumania šalimi, kurioje gera gyventi ir dirbti.

Projekto vykdytojas – Utenos Dauniškio gimnazija. Projekto vadovė – Asta Skeirienė. Projekto koordinatorė – Ramunė Dasevičienė.

Projekto "Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui" medžiaga Atnaujinta Dydis
Matematinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimų ugdymąsi skatinančių užduočių rinkinys su sprendimais ir vertinimo instrukcijomis 2022-05-03 16:37:53 2.09 MB
Matematinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimų ugdymąsi skatinančių užduočių rinkinys 2022-05-03 16:37:53 1.61 MB
Mokinių pažangos stebėsenos įrankio sukūrimas bei jo taikymas (I-as įrankis) 2022-05-03 16:37:53 1.45 MB
Projekto pažangos stebėsenos įrankio sukūrimas ir jo taikymas (II-as įrankis) 2022-05-03 16:37:53 0.98 MB
Projekto "Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui" pristatymas 2022-05-03 16:37:53 276.11 KB
Ugdymo karjerai metodika "Praktikumai mokiniams" 2022-05-03 16:37:53 553.45 KB
Ugdymo karjerai metodika "Praktikumai tėvams" 2022-05-03 16:37:53 919.22 KB
Projekto pažangos stebėsenos įrankio sukūrimas ir taikymas 2022-05-03 16:37:53 0.99 MB

Atnaujinta: 2024-05-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.30 – 11.15
 • 4. 11.35 – 12.20
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00