Tvarkos
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas 2021 m.m. 2022-10-11 11:09:39 276.9 KB
Savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 2022-10-11 11:09:39 660.62 KB
Pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2022-10-11 11:09:39 158.99 KB
Domeikavos gimnazijos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2022-10-11 11:09:39 142.42 KB