Dokumentai
Projekto "Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui" medžiaga Atnaujinta Dydis
Matematinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimų ugdymąsi skatinančių užduočių rinkinys su sprendimais ir vertinimo instrukcijomis 2022-05-03 16:37:53 2.09 MB
Matematinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimų ugdymąsi skatinančių užduočių rinkinys 2022-05-03 16:37:53 1.61 MB
Mokinių pažangos stebėsenos įrankio sukūrimas bei jo taikymas (I-as įrankis) 2022-05-03 16:37:53 1.45 MB
Projekto pažangos stebėsenos įrankio sukūrimas ir jo taikymas (II-as įrankis) 2022-05-03 16:37:53 0.98 MB
Projekto "Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui" pristatymas 2022-05-03 16:37:53 276.11 KB
Ugdymo karjerai metodika "Praktikumai mokiniams" 2022-05-03 16:37:53 553.45 KB
Ugdymo karjerai metodika "Praktikumai tėvams" 2022-05-03 16:37:53 919.22 KB
Projekto pažangos stebėsenos įrankio sukūrimas ir taikymas 2022-05-03 16:37:53 0.99 MB