Pasidalintoji lyderystė ugdymui(si) ir švietimui (PLUSP)

Siekdami įgyvendinti mokyklos strateginiame ir veiklos plane numatytus uždavinius, naudojamės  tarptautinių projektų teikiamomis galimybėmis. Š.m. rugsėjo 1 d. Domeikavos gimnazijoje pradėtas vykdyti dar vienas Erasmus + projektas „Pasidalintoji lyderystė ugdymui(si) ir švietimui (PLUS)“, (Nr. 2023-1-LT01-KA122-SCH-000126044). Projekto pabaiga- 2025 01 31. Suplanuotos šios veiklos: mokinių mainai Italijoje ir Ispanijoje, darbo stebėsenos vizitai, taip pat dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose, projekto rezultatų viešinimas.

Mainuose vyresniųjų gimnazijos klasių mokiniai dalyvaus dviem srautais: 12 mokinių grupė vyks į Ispaniją, 8 mokinių grupė vyks į Italiją. Su priimančiomis organizacijomis, bendrojo ugdymo mokyklomis  FUNDACION SAN VALERO (Saragosa, Ispanija) ir ISISS PACIFICI E DE MAGISTRIS (Italija) ryšys užmegztas ankstesnių Erasmus+ veiklų metu.

Kadangi abi priimančios institucijos įsikūrusios sunkiai pasiekiamose vietovėse, norėdami prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo, atsakingai planavome kelionę ir rinkomės tvaresnes transporto priemones. Prieš teikiant paraišką, susitarta dėl darbo stebėsenos vizitų, todėl tuo pačiu metu, kartu su mokinių ir lydinčių mokytojų grupe važiuos 2 dalykų mokytojai ir stebės užsienio kalbos, istorijos, geografijos, pilietinio ugdymo pamokas, popamokinę ugdomąją veiklą.

Projekto veiklų metu mokiniams bus sudarytos sąlygos atsiskleisti jų gabumams ir gebėjimams. Dirbdami komandoje, jie patobulins lyderystės kompetenciją, bendradarbiavimo ir užsienio kalbos įgūdžius, iniciatyvumą, kūrybiškumą, verslumą ir mokėjimą mokytis.

Kad būtų galima efektyviau įgyvendinti lyderystės principus, į kursus vyks mokytojai, dirbantys skirtingose bendrojo ugdymo pakopose bei mokyklos administracijos atstovai. Kursų metu dalyviai įgys teorinių žinių: analizuos ir aptars lyderystės sąvoką, išmoks, kaip praktiškai pritaikyti lyderystės principus ugdymo procese.

Šio projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus suburta darni lyderių komanda, o patobulinti lyderystės įgūdžiai turės teigiamos įtakos besimokančios ugdymo įstaigos kūrimui.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas