Pranešimai
2C, 2D, 1B ir 4A klasių mokinų šokis
International School Library Month (ISLM)
1E, 2B, 3A, 3B, 4D ir 4B klasių mokinių šokis
Jeigu mano lange matote moliūgą, žinokite, kad tai Helovinas! 
Erasmus+ projektas ,,Pozityvus švietimas ugdymo(si) rezultatams"
Informacinis pranešimas Covid-19 (2021-10-11) Spalio 11 d. Kauno r. Domeikavos gimna...