Pranešimai
Erasmus+ projektas ,,Pozityvus švietimas ugdymo(si) rezultatams"
Informacinis pranešimas Covid-19 (2021-10-11) Spalio 11 d. Kauno r. Domeikavos gimna...